Geschillen in de bouw voorkomen of oplossen

Bouw- en ontwikkelprojecten worden steeds complexer. Het zijn de mensen die het succes bepalen. Samenwerken en heldere afspraken die nagekomen worden, zijn essentieel. De Bouwtafel adviseert en bemiddelt bij het maken en bewaken van spelregels en biedt houvast in het geval de samenwerking is vastgelopen.

Het werkterrein van de Bouwtafel omvat projecten in de infrastructuur, vastgoed en energiesector van eerste initiatief tot en met de gebruiksfase.

Over mij

Een bouwproject kan niet zonder duidelijke afspraken en goede communicatie. En zelfs dan wil het nog wel eens mislopen. Op basis van 25 jaar ervaring in de bouw en een gedegen juridische kennis adviseer ik betrokken partijen en los ik geschillen op.

Wat vinden klanten

 • Mark is een betrokken en zorgvuldige contractmanager die altijd de juiste balans vindt tussen de letter en de geest van het contract. Met een goed oog en de juiste afweging voor rationele en emotionele argumenten van zowel opdrachtgever als opdrachtnemer.

  Han van Ooste BAM PPP Projectdirecteur Pi2 B.V.
 • Het optreden van Mark is in positieve zin bepalend voor de voortgang en het voltooien van de mediation. Ik vertrouwde Mark volledig. Bedankt voor jouw inzet en uiteraard het geduld.

  Klant Bouwmediation (2019)
 • Ik voelde me bij Mark vrij om wel of niet het mediation-traject in te gaan. De mediation vond plaats in een onpartijdig klimaat. Mark twijfelt niet om gevoelige onderwerpen ter tafel te brengen.

  Klant Bouwmediation (2019)
 • Ik heb ontdekt en ervaren dat onafhankelijke mediation een slagvaardige methode is om te komen tot een oplossing in plaats van het steeds maar opnieuw proberen om de vastgelopen situatie onderling zelf op te lossen.

  Klant Bouwmediation (2019)
 • Ik heb Mark leren kennen als een veelzijdige en pragmatische contractmanager. Enerzijds vult hij zijn rol in vanuit de inhoud en het contract, anderzijds is hij altijd zoekend naar een oplossing die voor alle partijen haalbaar en acceptabel is.    

  Ramon Janssen Heijmans Projectdirecteur Hart van Zuid v.o.f
 • Mark is een rustige, betrouwbare en gedegen adviseur die de balans opzoekt bij onderhandelingen. Hij heeft oog voor het verlagen van risico’s voor ons als klant, met respect voor de belangen van contractpartij.

  Richard Swinkels van Aarle de Laat Projectmanager Nieuwbouw de Waalboog Nijmegen

Het laatste nieuws

page 1 of 2
Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.