Bouwmediation

De bouwtafel biedt ruimte om snel, goedkoop, professioneel en met invloed, de oplossing voor uw bouwconflict te vinden.”

De beste manier om geschillen te voorkomen of op te lossen

Bouw- en ontwikkelprojecten worden steeds complexer. Een goede onderlinge samenwerking is daardoor steeds vaker bepalend voor een goed eindresultaat. In contracten kun je veel afspreken, maar uiteindelijk zijn het de partijen die er in de praktijk invulling aan geven. Wat niet in contracten te borgen is, kan door bouwmediation worden ondervangen. Bouwmediation voorkomt geschillen, lost geschillen op en zorgt er primair voor dat partijen met elkaar in contact zijn en blijven.

Oorzaken van conflicten in de bouw

In de praktijk lopen projecten vaak anders – en niet zo soepel als gewenst. Er zijn maar weinig bouwprojecten die niet met kleine of grote tegenslagen te maken krijgen. Denk aan vertraging door onverwachte obstakels in de ondergrond. Levering van verkeerde bouwmaterialen. Hogere kosten dan aanvankelijk begroot. Schade bij verbouwing. Een meningsverschil over meerwerk. Details die niet aansluiten. Constructies die niet te realiseren blijken te zijn. Ontwerpfouten. Verschillende interpretaties van eisen. Miscommunicatie. Als gevolg van deze en andere factoren stagneert het bouwproces. Er ontstaat spanning. Vertrouwen wordt wantrouwen. Er hangt een conflict in de lucht. Oorzaken van conflicten in de bouw

Bemiddeling door de Bouwtafel

In zulke situaties bied ik uitkomst met onafhankelijke bemiddeling. De Bouwtafel staat symbool voor neutraliteit en ruimte voor dialoog. Samen met de betrokken partijen maak ik afspraken over hun zorgpunten, de verwachtingen, risico’s en communicatie. Ik bewaak lopende en nieuwe afspraken, zodat we gezamenlijk naar een gedragen resultaat gaan. Mediation voorkomt faalkosten en inefficiënt werken. Teamleden houden plezier in hun werk en kijken jaren na oplevering nog trots terug op het project.

Mijn mediation is er nadrukkelijk voor beide partijen; ik heb oog voor ieders belangen. Het gaat niet om het aanwijzen van een schuldige, maar om het creëren van draagvlak voor oplossingen. Een belangrijke voorwaarde voor succesvolle mediation is dat beide partijen het willen. In de meeste gevallen zal een van de partijen het initiatief nemen en mij als mediator voorstellen. De andere partij zal met mijn bemiddelende rol akkoord moeten gaan.

Waar spanning ontstaat, zorg ik als mediator voor rust. Ik breng de samenwerking terug door de partijen met elkaar in gesprek te laten gaan. Daar sta ik voor en daar mag je mij op aanspreken.

“Goed overleg geeft inzicht in elkaars belangen en in de haalbaarheid van de gezamenlijke opdracht die de partijen voorligt.”

Breed inzetbaar

De Bouwtafel is in elk stadium inzetbaar, van eerste initiatief, uitwerking en realisatie tot gebruik, beheer en onderhoud. Ik werk voor zakelijke en particuliere opdrachtgevers en opdrachtnemers. Van projecten in infrastructuur, vastgoed en energie tot verbouwing, renovatie en onderhoud in opdracht van bouwbedrijven, VVE’s, woningbouwverenigingen en overheden: ik zorg voor resultaat.

Mijn diensten als bouwmediator

Onderhandelaar
Met oog voor ieders doelen en belangen begeleid ik betrokken partijen naar het sluiten van een of meer overeenkomsten.
Begeleider project start-up
Met het gehele projectteam leg ik ambities vast op het gebied van o.a. de relatie, het contract, het proces, de cultuur en de communicatie.
Onafhankelijk voorzitter
Ik treed op als neutrale gespreksleider, procesbegeleider of vergadervoorzitter.
Procesbegeleider
Ik ondersteun partijen als er onduidelijkheid is over de interpretatie van contractafspraken.
ADR Full Certified Mediatior
Ik treed op als mediator in geval van een conflict of bij een rechtsgeldige geschillenprocedure.

Meer informatie over mijn bouwmediation diensten.

“Ik ben aan de TU Delft afgestudeerd als Civiel Ingenieur en sinds 1995 actief in de bouwsector. Ik ken de behoefte aan heldere afspraken vanuit de vele contracten die ik heb opgesteld, onderhandeld en begeleid. Ik ben goed op de hoogte van wat er speelt in de bouw, ook van de technische details. Ik weet waar ik over praat.”

Mediation of juridisch traject?

Geschillen kunnen beslecht worden via een juridisch traject, zoals een arbitrageprocedure, een gang naar de rechter of deskundigenadvies. Er zijn echter goede redenen om voor mediation te kiezen.

• Bij mediation oefenen de partijen zelf invloed uit op het geschil en besluiten zij gezamenlijk over een oplossing. Wordt er gekozen voor een juridisch traject, dan gaan advocaten de strijd aan en hebben de partijen er veel minder controle over. Een geschil tussen partijen wordt dan boven partijen besloten.

• Elke dag stilstand op de bouwplaats kost geld. Een snelle oplossing is dus welkom. Door middel van mediation wordt doorgaans veel sneller een oplossing bereikt dan langs juridische weg.

• Mediation biedt de mogelijkheid om onderwerpen waar partijen niet over kunnen beslissen voor te leggen aan een in gezamenlijk overleg benoemde deskundige.

• Mediation is aanzienlijk goedkoper dan een juridisch traject. Bouwmediation werkt beter en sneller en kost minder. Schakel de Bouwtafel in om er samen uit te komen.

Neem contact op voor meer informatie.

Contractadvies

Naast mijn activiteiten als bouwmediator verleen ik ook ondersteuning bij het vormgeven van (bouw)contracten en begeleid ik de navolging van contracten. Hier lees je meer over mijn contractadvies.

Workshops

Workshops van de Bouwtafel helpen bij het verkrijgen van vaardigheden op het gebied van samenwerken en communiceren met verschillende partijen. Geïnteresseerd? Bekijk mijn workshops. [In ontwikkeling]