Mark heeft in samenwerking met adviesbureau van Aarle de Laat uit Eindhoven voor dit DBM project de Bouwteamovereenkomst met concept DBM – Overeenkomst o.b.v. UAV-GC 2005, inclusief Service Level Agreement voor 20 jaar meerjarig onderhoud opgesteld. De Bouwteamovereenkomst is in maart 2020 door partijen ondertekend. In de plannen van Stichting De Waalboog krijgt Joachim en Anna, een verpleeghuis voor complexe ouderdomsproblematiek te Nijmegen, uitgebreide nieuwbouw voor 200 bewoners.  

Toekomstbestendige zorglocatie in het groen

In opdracht van De Waalboog gaat Giesbers Ontwikkelen en Bouwen de locatie vrijwel geheel vervangen door nieuwbouw. De huidige panden zijn veelal 50 jaar of ouder en voldoen niet meer aan de wensen van hedendaagse en toekomstige bewoners met toenemende complexe zorgvragen. De toekomstbestendige nieuwbouw wordt landschappelijk ingepast om zo veel mogelijk waarde te creëren en recht te doen aan de groene omgeving.

‘Zo thuis als maar kan’

Het uitgangspunt voor de nieuwbouw is een thuis creëren voor de oudere bewoners en bezoekers van Joachim en Anna. ‘Zo thuis als maar kan’; een vertrouwde, comfortabele en veilige omgeving waar zij prettig kunnen leven, samen met mantelzorgers en familie, zo zelfstandig als mogelijk in een eigen appartement of studio, met voorzieningen die zijn afgestemd op hun levenswijze en met volop ruimte voor beweging en een eigen zinvolle dagbesteding. Thuis kunnen komen in een herkenbare woonomgeving, niet in de vorm van een instelling maar van een dorp. Een dorp tussen andere dorpen in het glooiende stuwwallandschap van Nijmegen. De nieuwe klimaatneutrale woonomgeving is ontworpen vanuit het idee van een echte dorpssfeer in een groen, glooiend landschap.

Planning
Het nieuwbouwtraject duurt enkele jaren. In meerdere fases achter elkaar worden zes zorggebouwen neergezet. Het terrein ondergaat eveneens stap voor stap een metamorfose. Voor de zomer wordt door Giesbers Servicebouw gestart met enkele aanpassingen aan de bestaande gebouwen zodat vervolgens de eerste bouwdelen gesloopt kunnen worden. Na de zomer begint Giesbers Ontwikkelen en Bouwen met de realisatie van de eerste twee nieuwe zorggebouwen, waar een deel van de huidige bewoners dan hun intrek kan nemen. Vervolgens wordt wederom een deel van het bestaande gebouw gesloopt waardoor er ruimte komt om daar een volgend groepje woningen te realiseren. Het hele project loopt tot 2024.

 

Gerelateerde projecten
Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.