Het idee om een warmtenet te realiseren komt van een groep bewoners uit Muiderberg e.o. Energiecoöperatie Wattnu heeft hiervoor het Warmtebedrijf Muiderberg opgericht. Het doel is dat de bewoners die van het warmtenet gebruik gaan maken collectief medebeslisser worden binnen Warmtebedrijf Muiderberg. Het warmtenet wordt onafhankelijk van commerciële gas- of warmteleveranciers ontwikkeld. Om dit plan te kunnen realiseren zijn vele vrijwilligers betrokken. Mark Raming is energie coach binnen Wattnu en sinds 1 februari 2022 ook betrokken als contractmanager.

Gerelateerde projecten
Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.