Een bouwkundig aannemer en installatiebedrijf renoveren als hoofdaannemer en onderaannemer een gemeentehuis. Tijdens de bouw doen zich al veel problemen voor met de inregeling van het klimaatsysteem. Dit leidt al tot enige wrijving welke voortduurt lange tijd na oplevering in 2017. De gemeente krijgt twijfels of de installatie voldoet aan Arbo richtlijnen die voorgeschreven zijn in het programma van eisen. Tijdens de mediation komen partijen erachter dat de installatiespecialist  niet met de correcte ontwerpuitgangspunten heeft gerekend. Standpunten van partijen: “Er is een fout gemaakt” tegen “Er is iets fout gegaan”.  In de mediation zijn partijen een financiële verrekening overeengekomen en hebben de samenwerking beëindigd.

Gerelateerde projecten
Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.