In Nieuws

Venlo, 23 april 2021 – Greenchoice, Windunie en ABN Amro Energy Transition Fund hebben samen met ING en haar Groenbank de financiering rond voor de bouw van Windpark Greenport Venlo, de zogeheten financial close. Tegelijkertijd is met Nordex een contract gesloten voor de levering van de turbines en met aannemer VolkerWind voor de uitvoering van de civiele werken.

Windpark Greenport Venlo komt langs het spoor tussen Venlo en Horst-Sevenum te liggen. Er zijn vijf turbines gepland ten noorden van de A67 en er komen drie turbines in de oksel van de A67 en de A73 te liggen. In totaal wekken acht windturbines samen elektriciteit op voor ongeveer 30.000 huishoudens. Greenchoice wil deze stroom zoveel mogelijk lokaal laten gebruiken en zet ook actief in op lokale participatie.

De Bouwtafel is betrokken als package manager namens Windpark Greenport Venlo bij het sluiten van de Balance of Plant ontwerp en realisatie overeenkomst met VolkerWind en feliciteert het projectteam en de aandeelhouders met dit succes!

Start bouw
VolkerWind heeft enkele voorbereidende werkzaamheden al uitgevoerd en zal ook de rest van de civiele werken verzorgen, zoals het aanleggen van turbinefundaties en kraanopstel-plaatsen. De start van deze grotere werken is voorzien in de zomer van 2021.

Twee typen windturbines
Duitse windturbinefabrikant Nordex levert twee typen windturbines aan het windpark. De turbines ten noorden van de A67 hebben een vermogen van 4,8 MW en een tiphoogte van 201 meter. Er komen drie turbines met een vermogen van 3,6 MW en een tiphoogte van 194 meter tussen de A67 en de A73 te staan. “De bouw van de turbines start begin 2022. Alle turbines leveren voor eind volgend jaar stroom”, aldus projectdirecteur Henk Werkman.

Burgerparticipatie
Windpark Greenport Venlo werkt samen met de energiecoöperatie Samenstroom aan de participatie in het Windpark van inwoners van Venlo en andere gemeenten in Limburg-Noord. Samenstroom zet zich ervoor in dat de lokale bevolking ook profijt heeft van het windpark. Via een leefbaarheidsfonds komt ongeveer een half miljoen euro beschikbaar voor de direct
omliggende dorpen en woonwijken. Hiermee kunnen de bewoners projecten ontwikkelen, die de leefbaarheid en vitaliteit van de omgeving bevorderen.
Via het lidmaatschap van Samenstroom kunnen mensen ook financieel participeren in de opbrengsten van het windpark. Daarbij wordt zo veel mogelijk voorrang gegeven aan mensen in de omgeving van het Windpark en aan mensen met een kleinere beurs. “Door deze samenwerking tussen Windpark Greenport Venlo en de energiecoöperatie Samenstroom komen de revenuen van het windpark zoveel mogelijk ten goede van de lokale, regionale gemeenschappen”, aldus Peter Pasmans, voorzitter van Samenstroom-Venlo.

Over Windpark Greenport Venlo
Windpark Greenport Venlo is eigendom van Greenchoice, Windunie en ABN Amro Energy Transition Fund. Samen ontwikkelen zij dit windpark bestaande uit acht turbines langs het spoor tussen Venlo en Horst-Sevenum. Deze windturbines zullen de elektriciteit opwekken voor ongeveer 30.000 huishoudens. De wereld schoner en groener maken kan alleen als we dat samen doen.

http://www.wpgreenportvenlo.nl

Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.