Tijdens de renovatie van een badkamer treft de aannemer asbest aan. Vanwege gezondheidsrisico’s wordt de renovatie stilgelegd en weken uitgesteld. Tussen de particuliere opdrachtgever en de aannemer ontstaat een conflict. De opdrachtgever heeft de aanwezigheid van asbest in de woning niet gemeld, omdat deze zich bevindt buiten het werkterrein van de aannemer. De aannemer heeft niet aan de opdrachtgever gemeld dat hij vanwege de aangetroffen situatie moet afwijken van het oorspronkelijke renovatieplan en zijn werkterrein daarom moet vergroten tot binnen het gebied waar de asbest zich bevindt. Daardoor stuitte de aannemer plotseling op asbest. Na mediation hebben de partijen met het sluiten van een vaststellingsovereenkomst hun samenwerking beëindigd.

Gerelateerde projecten
Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

vertraging bouw