Tijdens de realisatie van een groot bouwproject organiseert de aannemer periodiek informatieavonden voor omwonenden om de voortgang van het project te bespreken. Een van de omwonenden heeft weinig vertrouwen in de aannemer en beïnvloedt de bijeenkomsten in negatieve zin. Door tussenkomst van de mediator maken de bewoner en aannemer, in overleg met de opdrachtgever van het bouwproject, afspraken over de communicatie en de informatie-uitwisseling. Het resultaat is dat de bewoner vertrouwen in de technische uitwerking van het project heeft gekregen en de aannemer een goede relatie met de omwonenden heeft opgebouwd.

Gerelateerde projecten
Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.