In een convenant tussen een gemeente en een ontwikkelaar zijn duurzaamheidsdoelstellingen voor de ontwikkeling van een nieuwe woonwijk opgenomen. De door ontwikkelaar gekozen technische oplossing voor de energievoorziening voor de woningen voldoet echter niet aan de interpretatie van de gemeente van het convenant. Met hulp van een mediator zijn de partijen tot een alternatieve oplossing gekomen. Het onderhandelingstraject is in een zeer kort tijdsbestek afgerond, waardoor de verkoop van de woningen slechts een beperkte vertraging heeft opgelopen.

Gerelateerde projecten
Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

vertraging bouw