Vorm geven aan samenwerking!

Bouwprojecten worden steeds complexer en samenwerking dus belangrijker. Dit geldt niet alleen voor samenwerking tussen opdrachtgever en opdrachtnemer, maar voor alle betrokkenen. Een project kent vele stakeholders en partijen die belang hebben bij het bereiken van de projectdoelen.

De Bouwtafel heeft als doel samenwerking tussen partijen te bevorderen. Door partijen aan de Bouwtafel in dialoog te brengen, kan samenwerking vorm worden gegeven en de relatie worden versterkt. Uiteindelijk heb je elkaar nodig om het projectdoel en je persoonlijke doel te bereiken. Een goed gesprek kan verrassen!”

Samenwerken gaat niet vanzelf. Heldere afspraken kunnen helpen, echter zijn geen garantie. “Wie doet wat? Wat mag ik van de ander verwachten? En is de ander wel te vertrouwen?imagesCAXOHVYG Krijg ik wel wat ik wil?”  Communicatie is van belang om informatie uit te wisselen en om te komen tot afspraken.  Ik vind het mooi als beide partijen een tevreden gevoel hebben over het project waar ze aan werken. Dit bereik ik door lastige onderwerpen bespreekbaar te maken, zoals zorgpunten, interpretatieverschillen en risico’s. Dit kan voorafgaand aan het sluiten van een overeenkomst, of gedurende de looptijd van de samenwerking.

Aan de Bouwtafel bied ik ondersteuning door middel van mediation vaardigheden, bemiddeling, coaching, procesbegeleiding en/of advies. Partijen krijgen hierdoor een beter beeld van zichzelf en van hun wederpartij. Dit geeft duidelijkheid en rust om efficiënt (economisch) samen te werken.

Als procesbegeleider lever ik de volgende diensten:

 1. Contract vorming of “Deal facilitating”
  risicomanagement en vastleggen van afspraken in een overeenkomst
 2. Team building
  creëren van samenwerking en spelregels
 3. Onafhankelijk voorzitter
 4. Procesbegeleider bij interpretatieverschillen
 5. Pre-mediation
  onafhankelijk advies
 6. Mediation (ADR-reglement of MfN- reglement) in geval van conflicten

De ronde tafel staat symbool voor neutraliteit en dialoog. Bouwen is creëren. Neem plaats aan de Bouwtafel waar ruimte is voor uw verhalen, eventuele frustratie en ideeën.

Voor zowel zakelijk klanten als particulieren: neem contact op om persoonlijk kennis te maken: mark@bouwtafel.nl

Logo ADR