Extra kracht voor samenwerking

Bouwprojecten worden steeds complexer. Samenwerking wordt belangrijker. Een project kent naast een opdrachtgever en een opdrachtnemer vele stakeholders en partijen die bijdragen aan een project. Het optimaal functioneren van de keten van partijen leidt alleen tot een succesvol project.

De Bouwtafel heeft als doel samenwerking tussen partijen te bevorderen. Aan de Bouwtafel kan samenwerking bij de start van een project vorm worden gegeven middels heldere afspraken en spelregels over bijvoorbeeld communicatie. Dit kan de projectorganisatie versterken.  Partijen hebben elkaar nodig om het projectdoel en ieders persoonlijke doel te bereiken. Een goed gesprek kan verrassen!”

Samenwerken gaat niet vanzelf. “Wie doet wat? Wat mag ik van de ander verwachten? En is de ander wel te vertrouwen?imagesCAXOHVYG Krijg ik wel wat ik wil? Wat te doen bij tegenslagen?”  Een contract voorziet in spelregels over rechten en verplichtingen van partijen. Het is utopisch te verwachten dat  alle situaties zijn voorzien. Juist voor lastige situaties kan de Bouwtafel ondersteuning bieden om te komen tot nadere afspraken.  Ervaring leert dat beide partijen een tevreden gevoel overhouden als lastige situaties zijn overwonnen. Dit bereikt de Bouwtafel door lastige onderwerpen bespreekbaar te maken, zoals zorgpunten, interpretatieverschillen en risico’s, voorafgaand aan het sluiten van een overeenkomst, of gedurende de looptijd van de samenwerking.

Aan de Bouwtafel bied ik ondersteuning door middel van mediation vaardigheden, bemiddeling, coaching, procesbegeleiding en/of advies. Partijen krijgen hierdoor een beter beeld van zichzelf en van hun wederpartij. Dit geeft duidelijkheid en rust om efficiënt (economisch) samen te werken.

Als procesbegeleider lever ik de volgende diensten:

 1. Contract vorming of “Deal facilitating”
  risicomanagement en vastleggen van afspraken in een overeenkomst
 2. Team building
  creëren van samenwerking en spelregels
 3. Onafhankelijk voorzitter
 4. Procesbegeleider bij interpretatieverschillen
 5. Pre-mediation
  onafhankelijk advies
 6. Mediation (ADR-reglement of MfN- reglement) in geval van conflicten

De ronde tafel staat symbool voor neutraliteit en dialoog. Bouwen is creëren. Neem plaats aan de Bouwtafel waar ruimte is voor uw verhalen, eventuele frustratie en ideeën.

Voor zowel zakelijk klanten als particulieren: neem contact op om persoonlijk kennis te maken: mark@bouwtafel.nl

Logo ADR